Leasing

Om Leasing
När du gör dina investering genom ett leasingavtal innebär det att du inte behöver binda kapital eller anstränga din likviditet som i stället kan användas för andra ändamål i bolaget. Beroende på typ av leasingavtal så står finansbolaget som ägare på utrustningen (finansiell leasing). I de fall vi och våra partners står som ägare (operationell leasing och hyresavtal) innebär det att det inte är en tillgång i din balansräkning eller belastning i ditt skuldkonto. Det räknas som en hyra under kontraktstiden där du som hyrestagare har möjlighet att köpa utrustningen till ett förutbestämt värde efter hyrans utgång. En annan trevlig effekt med leasing är att det ger positiva effekter på din soliditet vilket förbättrar företagets image och möjlighet att vinna affärer/kunder. Leasing ger frihet och skapar vind i seglen som hjälper företaget att nå sina huvudsakliga mål.


Vad kan du leasa?

Hos oss kan du leasa nästan vad som helst, allt från utrustning med relativt små belopp hela vägen upp till mångmiljonbelopp. Utrustningen får dock inte vara fastmonterad, fast egendom, och kräva ombyggnation vid installation / återlämning. Med andra ord går det utmärkt att leasa bilar, it utrustning, kaffeautomater, kontorsutrustning/möbler, industrimaskiner, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och mycket mer. 

Har du funderingar på om just din planerade investering går att leasa?
- Tveka inte att höra av dig till oss!


Vad händer när leasingkontraktet löper ut?

Beroende på vilken form av leasingavtal du valt så fungerar det lite olika.
Ungefär tre månader innan kontraktets slutdatum är det dags för dig att bestämma om du vill förlänga avtalet, behålla, sälja vidare eller återlämna utrustningen.
Väldigt ofta köper våra kunder som valt Finansiell eller Operationell Leasing utrustningen till det förutbestämda restvärdet och du blir då ägare av utrustningen.
Om du och ditt företag inte själva vill köpa loss utrustningen så går det bra att  anvisa till en annan köpare som då får köpa till det förutbestämda restvärdet.  
Vill du inte själv köpa utrustningen, kan du anvisa annan köpare, som då får köpa till det förutbestämda restvärdet.
Det går ofta bra att förlänga leasingavtalet och då till en reducerad avgift eftersom värdet på utrustningen då är lägre än vid införskaffandet.


Finansiell Leasing
Finansiell leasing innebär att du tecknar ett avtal med oss och våra partners där du hyr objektet och finansbolaget står som ägare av utrustningen och ditt företag som användare av densamma. 

Finansiell leasing är även ett vanligt alternativ för dig som överväger att köpa loss utrustningen efter leasingperiodens slut.

Fördelar:
- Billigaste formen av leasing
- Möjlighet att köpa loss utrustningen

Nackdelar:
- Vid kontraktets slut måste utrustningen köpas loss av dig eller annan köpare, alternativt leasingperioden förlängas eller finansieras på annat sätt.
- Utrustningen kan belasta din balansräkning
Operationell Leasing
Operationell leasing skiljer sig något från Finansiell Leasing. Bland annat är det vi och våra partners som köper utrustningen och står som ägare på denna. Ditt företag blir dock användare av utrustningen via leasingavtalet. Vanligast är att utrustningen inte kan köpas loss efter avtalets slutdatum vilket innebär att restvärdet inte är något man behöver beakta som kund. Till skillnad från hyresavtal är det mer ovanligt att försäkring och dylikt bakas in i den operationella leasingen. Denna form av leasing är relativt vanlig för medeldyr utrustning så som bilar, entreprenadmaskiner och liknande.

Fördelar:
- Du står inte som ägare på utrustningen och belastar därmed inte skuldkonto eller balansräkning
- Ofta inte nödvändigt att köpa loss utrustningen efter avtalets slutdatum
- Enkel bokföring och administration

Nackdelar:
- Något dyrare sett till månadskostnaden (då vi och våra partners står för risken kring avyttrandet av utrustningen efter avtalets slutdatum.

Hyra
Hyreslösningar är den absolut smidigaste formen av leasing där det i princip bara innebär att du betalar hyra för nyttjanderätten under hyresperioden.
Efter hyreskontraktets slut finns det normalt sett inget restvärde ta hänsyn till, därmed heller inga funderingar på vad som skall göras i slutet av kontraktet.
Beroende på typ av utrustning och avtalsperiod så blir det mer eller mindre effektivt med hyra jämfört med Finansiell Leasing eller Operationell Leasing.
I hyreskontrakt ingår oftast det mesta och om det rör sig om en bil är det inte ovanligt att service, försäkring, däck och liknande ingår.

Fördelar:
- Enkel administration
- Ingen påverkan på balansräkning eller soliditet
- "Allt" ingår
- Inget restvärde

Nackdelar:
- Oftast dyrare än leasingalternativen
- Oftast inte lämpligt för dyrare utrustning