Kreditlösningar

Vi på Pretiva har lång erfarenhet från kreditbranchen men har också en bakgrund från att ha jobbat i olika industrier samt drivit egna bolag.
Vi har djup kompetens och förståelse för hur bra kreditlösningar skapar livskraft i bolag och löser problem med ojämt kassaflöde som annars kan vara hämmande för bolagets drift och förmåga att vara konkurrenskraftig. 
Kreditlösningar används ofta för att täcka upp temporär brist på likvida medel. Till skillnad från traditionella lån används kreditlösningar mer flexibelt och mer som en buffert för att jämna ut toppar och dalar. Normalt sett kostar det inget att ha en tillgänglig kredit. Kostnaden uppstår i de flesta fall bara under den period du väljer att nyttja detta.
Kreditlösningar hjälper dig skapa lugn och arbetsro i ditt företag.