Tjänster

Leasingtjänster
Leasing är en bra lösning för dig som vill och behöver investera i utrustning som inte är fast egendom och vill ha ett bra kassaflöde och smart ägandeform där balansräkningen och soliditet inte påverkas.

Kredittjänster
Kredittjänster är bra lösningar för dig som behöver en vågbrytare när tillgängligt kapital svänger. En kreditlösning skapar ett lugn och arbetsro i företaget där du kan lägga maximal tid på att driva företaget i stället för temporär likvidbrist.


Fakturaförsäljning
Genom att sälja enstaka fakturor, hela kundreskontran eller använda factoring så kan du förenkla administration, förbättra kassaflöde och minska kreditriskerna. Slipp problem med att jaga obetalda fakturor och långa betalningsvillkor.
(Re-)Finansiering
Finansiering / Avbetalning ger dig möjligheten att göra dina investeringar idag och använda tillgängligt kapital till andra saker. Vi hjälper dig gärna med re-finansiering av befintliga avbetalningsplaner.