Fakturaförsäljning

Om fakturaförsäljning
Många kunder kräver idag längre betalningsvillkor, i bland upp till 90 dagar. För vissa företag kan detta vara förödande för kassaflödet, inte minst om den sålda varan eller tjänsten är förknippat med kostnader där dina leverantörer eller löner måste betalas snabbare än vad du får betalt från din kund.
Lösningen på detta problem, och förenklad administration av påminnelser, räntefakturor och liknande är fakturaförsäljning.
Kreditrisken är en annan faktor som många väger in. Vad händer om du haft betydande kostnader och din kund inte kan betala, eller betala i tid? 

Vår lösning kan se väldigt olika ut, allt från att du säljer enstaka fakturor till att du outsourcar hela reskontrahanteringen till oss och våra sammarbetspartners.

Sälj enstaka fakturor
I vissa fall kan det vara en god ide att sälja en enskild eller ett fåtal fakturor. Det kan röra sig om en önskan att minska kreditrisken, temporärt stort behov av likvida medel men också på grund av att den enskilda fakturan är på ett stort belopp med lång betalningstid.
Om vi hjälper dig sälja fakturan gör vi först en kreditkontroll av kunden och därefter tar vi över hela ansvaret och säkerställer betalning.
Du har vanligtvis betalt inom 24 till 48 timmar.

Detta ses ofta mer som en tillfällig lösning och är dyrare än att sälja hela kundreskontran.

Sälj hela din reskontra
Att hantera fakturor, uppföljning, påminnelser, räntefakturor och liknande kan vara krävande och tidsödande. Vid en ojämn omsättning och varierande faktiskt betalningstid kan också kassaflödet bli oberäkneligt.
För dessa situationer passar det ypperligt att sälja hela reskontran vilket innebär att vi tar hand om alla dina fakturor. Du får betalt inom 24 till 48 timmar och slipper allt arbete med fakturauppföljning och kan lägga din tid på att skapa nya affärer och leverera det ditt företag är bäst på.
Detta är också ett billigare alternativ än att sälja ett fåtal fakturor och ger större praktiska fördelar.

Factoring
Factoring är en typ av tjänst där du flexibelt kan belåna mot din kundreskontra. Med andra ord kan du välja hur mycket av dina kundfordringar du vill få förskottsbetalning på.
Denna form av fakturabelåning är flexibelt och ger dig möjligheten att själv styra hur mycket du vill utnyttja i kredit från oss och därmed också dina kostnader. 
I denna form av fakturabelåning står du själv kvar med kreditrisken men får i gengäld en låg kostnad och möjlighet till snabb tillgång till kapital när det behövs.