OM LEASING


När du gör dina investeringar genom ett leasingavtal, innebär det att du inte behöver binda kapital eller anstränga din likviditet vilken i stället kan användas för andra ändamål i bolaget. Beroende på typ av leasingavtal står finansbolaget alltid som ägare av utrustningen. Leasingkostnaden bokförs löpande som en fullt avdragsgill kostnad i resultaträkningen och vid löptidens slut köper du ut utrustningen till ett förutbestämt restvärde och äganderätten övergår från finansbolaget till dig.

VAD KAN DU LEASA?
Genom oss kan du leasa nästan vad som helst så länge det klassas som lös egendom, allt från utrustning med relativt små belopp hela vägen upp till mångmiljonbelopp. Utrustningen får dock inte vara fastmonterad (fast egendom) och kräva ombyggnation vid installation/återlämning (fastighetstillbehör). Med andra ord går det utmärkt att leasa bilar, IT-utrustning, kaffeautomater, kontorsutrustning/möbler, industrimaskiner, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner lastbärare och mycket mer.

FINANSIERINGSFORMER

Finansiell leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal vari de ekonomiska risker och förmåner som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare. Du som leasetagare garanterar restvärdet i leasingavtalet och köper ut utrustningen vid löptidens slut eller anvisar annan köpare till finansbolaget. Du som leasetagare kan också förlänga avtalet på det aktuella restvärdet med en överenskommen summa och tid.

Operationell leasing
Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal är helt enkelt ett operationellt leasingavtal. Till skillnad från ett finansiellt leasingavtal där leasetagaren garanterar restvärdet är kännetecknet för operationellt leasingavtal att restvärdet efter perioden garanteras av finansbolaget eller leverantören. Det är inte ovanligt att operationella leasingavtal är avtalade med högre restvärde än normalt 10%. Övriga inslag kan vara att service och underhåll ingår i den operationella leasingavgiften.

Hyra

Hyra är ett alternativ till leasing som kan nyttjas av dig som kund vid tillfällen då ett framtida ägande av utrustningen inte är lika väsentligt. Situationer då hyra kan vara intressant är om utrustningen ska nyttjas under en kortare tid ex säsongsperiod. Det kan även vara aktuellt om utrustningen har en snabb teknisk utveckling och kan komma att bytas ut under hyresperioden, ex IT-utrustning, kopieringsmaskiner och kaffemaskiner.

Avbetalningsavtal
En avbetalning kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning, ett så kallat äganderättsförbehåll. Med en avbetalningsfinansiering står du till skillnad från leasing som ägare av utrustningen som då kommer upp som en tillgång i balansräkningen och en lämplig avskrivningsplan läggs upp för objektet. Räntekostnaden bokförs i resultaträkningen. Vid finansiering via avbetalning kan även momsbeloppet tillfälligt finansieras av finansbolaget (normalt upp till 3 månader) tills dess att ingående moms redovisats i skattedeklarationen och momsbeloppet återbetalats till skattekontot. Allt för att underlätta en temporär likvid belastning.

Konkurrenskraftiga villkor
Tack vare vår lokalkännedom och starka partnerskap med flertalet finansbolag kan vi erbjuda bra och konkurrenskraftiga villkor vilket ger en lägre kostnad för er som kund. Begär gärna offert från oss på Pretiva och jämför själv.
T

Adress:
Pretiva AB, 431 87 Mölndal

Telefon:
031-87 18 70

Adress:
Pretiva AB, 431 87 Mölndal

Telefon:
031-87 18 70

Denna webbplats använder cookies för att samla in information om beteende för personer som besöker vår webbplats.